Δρ. Σταύρος Κ. Φιλιππίδης

Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πληροφορικής Πιερίας.
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής του τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ στην Τεχνητή Νοημοσύνη και Μηχανική Μάθηση στην Εκπαίδευση.
Δρ Πληροφορικής, ΜΔΕ Ιατρικής Πληροφορικής, πτυχίο Πληροφορικής, πτυχίο Μαθηματικών (ΑΠΘ).

 English  |   Ελληνικά


Φωτογραφία του Δρ. Σταύρου Κ. Φιλιππίδη


Ο Δρ. Σταύρος Κ. Φιλιππίδης είναι εκπαιδευτικός Πληροφορικής & Μαθηματικών και μεταδιδακτορικός ερευνητής. Ενδιαφέρεται έντονα για την τεχνητή νοημοσύνη και τη μηχανική μάθηση, τις νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες, την ανάπτυξη ελεύθερου λογισμικού, τη Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική, και το filmmaking.

Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ (2008), κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος εξειδίκευσης Ιατρικής Πληροφορικής ΑΠΘ (2002), πτυχιούχος του τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ (2000), και πτυχιούχος του τμήματος Μαθηματικών ΑΠΘ (1996).

Έχει εργαστεί ως ειδικός επιστήμονας - διδάσκων βάσει του Π.Δ. 407/80 στο τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ (2010), ως ειδικός επιστήμονας - διδάσκων βάσει του Π.Δ. 407/80 στο τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ΑΠΘ (2009), ως εργαστηριακός συνεργάτης στο τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (2003-2008), ως εργαστηριακός συνεργάτης στο τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (2005-2006), και ως αποσπασμένος εκπαιδευτικός από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (2006-2009).

Είναι μόνιμος εκπαιδευτικός στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση (2001-σήμερα), και από τον Φεβρουάριο του 2023 είναι Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πληροφορικής Πιερίας. Επίσης, από τον Σεπτέμβριο του 2023 εκπονεί μεταδιδακτορική έρευνα στο τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ με θέμα "Τεχνητή Νοημοσύνη και Μηχανική Μάθηση στην Εκπαίδευση".

Είναι έγγαμος και πατέρας τριών παιδιών.