Δρ. Σταύρος Κ. Φιλιππίδης

Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πληροφορικής Πιερίας.
Δρ Πληροφορικής, ΜΔΕ Ιατρικής Πληροφορικής, πτυχίο Πληροφορικής, πτυχίο Μαθηματικών (ΑΠΘ).

 English  |   Ελληνικά

Ελεύθερο Λογισμικό


QGreatstAtzenta: ένα εργαλείο για την οργάνωση των επαφών σας


Είναι ελεύθερο λογισμικό που αναπτύχθηκε σε γλώσσα προγραμματισμού C++ με χρήση του Qt toolkit.

Για την αποθήκευση των επαφών χρησιμοποιείται μια βάση δεδομένων SQLite.

Άδεια: GNU GPLv3 ή νεότερη έκδοση.

Πηγαίος κώδικας: Repository στο GitHub.


QGreatstWeightCalculator: ένα εργαλείο για υπολογισμούς σχετικούς με το βάρος


Είναι ελεύθερο λογισμικό που αναπτύχθηκε σε γλώσσα προγραμματισμού C++ με χρήση του Qt toolkit.

Άδεια: GNU GPLv3 ή νεότερη έκδοση.

Πηγαίος κώδικας: Repository στο GitHub.


AGreatstWeightCalculator: ένα εργαλείο γραμμής εντολών (τερματικού) για υπολογισμούς σχετικούς με το βάρος


Είναι ελεύθερο λογισμικό που αναπτύχθηκε σε γλώσσα προγραμματισμού Ada.

Άδεια: GNU GPLv3 ή νεότερη έκδοση.

Πηγαίος κώδικας: Repository στο GitHub.