Δρ. Σταύρος Κ. Φιλιππίδης

Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πληροφορικής Πιερίας.
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής του τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ στην Τεχνητή Νοημοσύνη και Μηχανική Μάθηση στην Εκπαίδευση.
Δρ Πληροφορικής, ΜΔΕ Ιατρικής Πληροφορικής, πτυχίο Πληροφορικής, πτυχίο Μαθηματικών (ΑΠΘ).

 English  |   Ελληνικά

Ελεύθερο Λογισμικό


QGreatstAtzenta: ένα εργαλείο για την οργάνωση των επαφών σας


Είναι ελεύθερο λογισμικό που αναπτύχθηκε σε γλώσσα προγραμματισμού C++ με χρήση του Qt toolkit.

Για την αποθήκευση των επαφών χρησιμοποιείται μια βάση δεδομένων SQLite.

Άδεια: GNU GPLv3 ή νεότερη έκδοση.

Πηγαίος κώδικας: Repository στο GitHub.


QGreatstWeightCalculator: ένα εργαλείο για υπολογισμούς σχετικούς με το βάρος


Είναι ελεύθερο λογισμικό που αναπτύχθηκε σε γλώσσα προγραμματισμού C++ με χρήση του Qt toolkit.

Άδεια: GNU GPLv3 ή νεότερη έκδοση.

Πηγαίος κώδικας: Repository στο GitHub.


AGreatstWeightCalculator: ένα εργαλείο γραμμής εντολών (τερματικού) για υπολογισμούς σχετικούς με το βάρος


Είναι ελεύθερο λογισμικό που αναπτύχθηκε σε γλώσσα προγραμματισμού Ada.

Άδεια: GNU GPLv3 ή νεότερη έκδοση.

Πηγαίος κώδικας: Repository στο GitHub.