Δρ. Σταύρος Κ. Φιλιππίδης

Εκπαιδευτικός Πληροφορικής και Μαθηματικών.
Δρ Πληροφορικής, ΜΔΕ Ιατρικής Πληροφορικής, πτυχίο Πληροφορικής, πτυχίο Μαθηματικών (ΑΠΘ).

 English  |   Ελληνικά

Διδασκόμενα μαθήματα 2020-2021 στο Μουσικό Σχολείο Κατερίνης


Εφαρμογές Πληροφορικής, στα τμήματα Α1 & Α2 του Μουσικού Γενικού Λυκείου Κατερίνης


Επισκεφθείτε την ηλεκτρονική τάξη (eclass) του μαθήματος. Η πρόσβαση είναι δυνατή στους εγγεγραμμένους μαθητές με χρήση του μαθητικού τους λογαριασμού στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.


Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ, στα τμήματα Β1 & Β2 του Μουσικού Γενικού Λυκείου Κατερίνης


Επισκεφθείτε την ηλεκτρονική τάξη (eclass) του μαθήματος. Η πρόσβαση είναι δυνατή στους εγγεγραμμένους μαθητές με χρήση του μαθητικού τους λογαριασμού στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.


Πληροφορική, στο τμήμα Γ-ΟΙΚ-ΠΛΗΡ του Μουσικού Γενικού Λυκείου Κατερίνης


Επισκεφθείτε την ηλεκτρονική τάξη (eclass) του μαθήματος. Η πρόσβαση είναι δυνατή στους εγγεγραμμένους μαθητές με χρήση του μαθητικού τους λογαριασμού στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.


Μαθηματικά Γενικής Παιδείας (Πιθανότητες-Στατιστική), στο τμήμα Γ-ΑΝΘΡ του Μουσικού Γενικού Λυκείου Κατερίνης


Επισκεφθείτε την ηλεκτρονική τάξη (eclass) του μαθήματος. Η πρόσβαση είναι δυνατή στους εγγεγραμμένους μαθητές με χρήση του μαθητικού τους λογαριασμού στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.